ప్రొడక్షన్ వీడియో

మిల్క్ పౌడర్ ఉత్పత్తి లైన్

మల్టీ లేన్ మిల్క్ పౌడర్ సాచెట్ ప్యాకేజింగ్ మెషిన్

25 కిలోల బ్యాగ్ ప్యాకేజింగ్ లైన్

వాక్యూమ్ & నైట్రోజన్ ఫ్లషింగ్‌తో మిల్క్ పౌడర్ క్యానింగ్ లైన్

మిల్క్ పౌడర్ ప్యాకేజింగ్ మెషిన్

ముందే తయారు చేయబడిన ప్యాకేజింగ్ మెషిన్

సింగిల్ ఫిల్లర్ మిల్క్ పౌడర్ క్యాన్ ఫిల్లింగ్ మెషిన్

ఆటోమేటిక్ క్యాన్ సీమింగ్ మెషిన్

మల్టీ హెడ్ వెయిటింగ్ ప్యాకేజింగ్ మెషిన్